Care sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt ?

Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt următoarele:

  1. Nădejdea prea mare in mila lui Dumnezeu
  2. Deznădejdea cu privire la mântuirea noastră
  3. Împotrivirea clară față de adevăr și lepădarea de credința ortodoxă
  4. Invidia cu privire la acele bunuri duhovnicești pe care le dobândește aproapele de la Dumnezeu
  5. Aflarea în păcate și stăruința în răutate
  6. Nepăsarea față de pocăință până la sfârșitul acestei vieți.

De ce trebuie să se ferească omul duhovnicesc ?

Nevoitorul virtuții trebuie să se îndepărteze cu orice chip de gândurile care îi intră în minte și îi alintă inima. Satana este foarte inventiv cu privire la faptele rele: atunci când pe oamenii, renumiți în evlavie nu îi poate abate de la viața și purtarea prețuite de ei și nu îi poate înclina spre ceea ce voiește el, încearcă să-i lovească prin alt mijloc. Îi laudă ca pe niște oameni care au atins desăvârșirea, apoi îi proslăvește ca pe niște sfinți și îi fericește ca pe unii care au devenit deja prietenii lui Dumnezeu și au ajuns la culmea tuturor virtuților. Și astfel, născând în ei patima mândriei, îi stârnește la vrăjmașie îimpotriva lui Dumnezeu și. în cele din urmă, îi smulge din rădăcină ca pe o plantă. De aceea, așa cum am zis, trebuie să ne îndepărtăm de gândurile pătimașe care ne alintă mintea și inima.

Sursa: 1000 de întrebări si răspunsuri despre viața duhovnicească